Bhp w oświacie i placówkach oświatowychBhp w oświacie i placówkach oświatowych szkolenia bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole jakim sposobem często i kolejna ważna kwestia opisana w publikacji to reguły prowadzenia szkoleń bhp bhp w szkole wanda bukała w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dla podwyższenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdzie liczy się okres udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji. To nowy obowiązek, który musi zorganizować szef szkoły. Z artykułu dowiesz się jakim sposobem wygląda Ramowy program instruktażu ogólnego, Ramowy program instruktarzu stanowiskowego, Program szkolenia nauczyciela, Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Ramowy programu szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia określonego w części V załącznika 1 do SzkolBHPR, Protokół z przebiegu egzaminu, Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, Wzór skierowania na procedura lekarskie, Terminarz badań lekarskich pracowników, Protokół kontroli obiektów szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, Zawiadomienie o wypadku złożone przez poszkodowanego, Zawiadomienie o wypadku złożone poprzez osobę trzecią, Powołanie w szkole zespołu powypadkowego, Powołanie pracownika zadań służby bhp na członka zespołu powypadkowego, Powołanie społecznego inspektora pracy/ przedstawiciela pracowników szkoły do konsultacji w obszarze bhp na członka zespołu powypadkowego, Wniosek o wydanie opinii o bhp w szkole obowiązki dyrektora urazie, Zgoda poszkodowanego na ujawnienie opinii o doznanym urazie, Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Karta wypadku, Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone przez poszkodowanego, Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone poprzez członka rodziny. Zobacz w jaki sposób wygląda Bhp w oświacie i placówkach oświatowych bhp w szkole ustawa

Najnowsze artykuły:

Top