Rejestr pracy cudzoziemców listopada upłynie najlepszyRejestr pracy cudzoziemców. listopada upłynie najlepszy ograniczenie zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, spragniony kontynuować współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej co najmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z nim nową umowę, na czas nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny zakres skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Opodatkowanie zysków z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie osób wykonujących czynności naraz na terenie kilku państw członkowskich. Obowiązki dla nałożone na polskie podmioty delegujące do realizowania czynności za granicą. Delegowanie” osoby samozatrudnionej. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółowa rozbiór przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego). Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów osiąganych za granicą. Opodatkowanie uczniów i studentów. Opodatkowanie artystów i sportowców. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. Dochody marynarzy. Weryfikacja rzeczywistości delegowania również zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów. Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika (wymóg złożenia poprzez usługodawcę oświadczenia zawierającego istotne informacje niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; wymóg przechowywania i udostępniania dokumentów, wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego). Stosowane środki kontrolne oraz środki dyscyplinujące. Oświadczenie o delegowaniu pracownika. Dokument A odnośnie do ubezpieczenia społecznego- Zgłoszenie unijny kodeks celny prezentacja do ubezpieczenia społecznego, reprodukcja zgłoszenia delegowania. Dokumenty płacowe, z jakich w każdym wypadku wynika, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom w okresie ich zatrudnienia. Do dokumentów płacowych zaliczają się: umowa o pracę czy też utrwalony na piśmie zapis o treści umowy o pracę w rozumieniu dyrektywy //EWG o dokumentowaniu potwierdzenia wypłaty, dowody dokonania wypłaty przez pracodawcę czy też potwierdzenia przelewów bankowych zapisy płacowe także dokumentacja dotycząca zaszeregowania do celów płacowych (np. wykształcenie i poprzednie okresy zatrudnienia, podczas gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego). Przedstawienie i wyrażenie omowne regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie . w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozporządzenie . dotyczące wykonania rozporządzenia .). Zagadnienia podmiotowe również podstawowe reguły koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przesłanki podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego (przewidywany okres delegowania do miesięcy, wymagany okres podlegania ubezpieczeniom przed delegowaniem poprzez miesiąc. Wykluczenie zastępowania pracowników delegowanych innymi delegowanymi osobami, obowiązek prowadzenia przez delegującego pracodawcę znacznej części aktywności w państwie, w którym ma siedzibę). Dokument umacniający podleganie ustawodawstwu państwa wysyłającego (wykładnia aktualnych regulacji w poglądach judykatury). Przesłanki podlegania pracowników samozatrudnionych ustawodawstwu państwa wysyłającego. Zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do osób wykonujących pracę najemną lub prowadzących działalność na własny rachunek w kilku państwach członkowskich.

Komentarze: 2


noavatar.png
Gawryła Marku 2020-04-17

Naprawdę chciałem napisać prostą wiadomość, aby podziękować za te niesamowite informacje, które dzielisz na tej stronie. Moje rozszerzone badania internetowe zostały teraz zrekompensowane rozsądnymi faktami i technikami, aby dzielić się z moimi członkami rodziny. Mówię o tym, że nasi goście są jednoznacznie pobłogosławieni, aby zamieszkać w wyjątkowej stronie z tylu pięknymi ludźmi z dobrymi strategiami. Czuję się bardzo wdzięczny, że natknęliśmy się na blog i czekam na naprawdę niesamowite chwile czytania tutaj. Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie szczegóły.

noavatar.png
Kinga Grzelak 2020-05-15

wspaniałe przedstawienie, bardzo pouczające. Zastanawiam się, dlaczego inni specjaliści tego sektora nie zauważają tego. Powinieneś kontynuować pisanie. Jestem pewna, że ​​masz już świetną bazę czytelników!

Najnowsze artykuły:

Top